Usluge

Našim korisnicima nudimo usluge:

Domskog smeštaja

Socijane i zdravstvene nege

Pravne pomoći

Pregled lekara specijaliste

Usluge ishrane

Lična nega i higijena

Društvene aktivnosti

Sanitetski prevoz korisnika